Izak Malan

Jy is baie welkom. Die Here ken jou omstandighede. Hy weet van jou pyn en hartseer. Daar is geen situasie wat nie deur Jesus opgelos kan word nie. Hy wil jou help!

Ek is ʼn Christen sielkundige wat spesialiseer in verhoudings, en die invloed daarvan op elke aspek van menswees.

Elke mens is ʼn unieke wese en ʼn ontsagwekkende wonderwerk geskep in Christus om goeie werke wat God voorberei het, te doen en daarvolgens te leef. ʼn Lewende dinamiese verhouding met Jesus Christus behoort die kern van elke persoon te wees. Elke persoon het die potensiaal om probleme te oorbrug “want jy is tot alles in staat is deur Christus wat jou krag gee” (Fil. 4:13). Jy kan ook opnuut weer die sin en betekenis in jou lewe ontdek, vry wees en vreugde ervaar – wat Christus vir jou bestem het om te hê.

Die meeste mense het die innerlike krag om hul vrese en probleme te bowe te kom en het net leiding nodig. Ander weer voel heeltemal verlore en kragteloos. Baie voel verlore en leeg. In sulke omstandighede is iemand nodig wat fyn waarneem en luister wat ʼn breër perspektief kan gee.

God se genade is vryelik beskikbaar. Hy wil jou help om al jou probleme te bowe te kom. In die terapie is God Drie-enig sentraal en luister ons saam na wat God se besondere wil in elke persoon se situasie is. Christus het dit vir elkeen moontlik gemaak om ʼn nuwe mens te wees. Onder leiding van die Heilige Gees help ek mense om te verstaan dat hulle probleme kan verander sodat hulle ʼn lewe van vreugde en oorvloed kan geniet. Jy kan jou lewe voluit leef!