‘n Klompie jare gelede was mense nog lugtig om met ’n sielkundige oor hul probleme en angs te praat. ‘n Stigma het aan jou gekleef as jy ‘n sielkundige gaan sien het. Want dalk dink iemand jy’s van lotjie getik. Vandag is dit nie meer so nie. ’n Vriend kan ’n goeie klankbord wees, maar as jy werklik met ’n emosionele probleem worstel, of ’n probleem wil voorkom, is dit raadsaam om vertroulike, professionele hulp te kry.

Sielkundiges/beraders is goed opgelei, kan fyn waarneem en fyn luister. Hulle kan ook mense ’n breër perspektief gee en hulle onder leiding van die Heilige Gees toerus om probleme op te los.

Die meeste mense het die innerlike krag om hul vrese en probleme te bowe te kom en het net ‘n bietjie leiding nodig. Ander weer voel heeltemal verlore en kragteloos. Die Here belowe om ons genade te gee om enige probleem te bowe te kom. Baie van ons voel vandag verlore en leeg. ‘n Gesonde betekenisvolle en geestelike lewe behoort die kern van elke persoon te wees. ‘n Sielkundige/berader kan ‘n instrument wees in die hande van die Here om jou te laat besef dat jy tot alles in staat is deur Christus wat jou krag gee (Fil 4:13). Jy kan ook opnuut weer die sin en betekenis in jou lewe ontdek en vreuge ervaar, wat Christus vir jou bestem het om te hê.